V podjetju Ekoling d.o.o. te dni pospešeno izvajamo dela na Štefanji Gori (Občina Cerklje na Gorenjskem);

maja smo pričeli z izgradnjo vodovoda, v okviru katerega je bilo potrebno tudi povsem opremiti 50 m3 vodohran;

dela so potekala po planu, trenutno intenzivno poteka faza elektrifikacije objekta.

Še nekaj slikovnega gradiva: 

Pričetek gradnje vodovoda na Štefanji Gori

Oprema se počasi vgrajuje v objekt vodohrana

Zmontirana oprema