Uporaba: Lovilec olj je obvezen na javnih cestah, bencinskih servisih, parkiriščih, avto pralnicah, mehaničnih delavnicah in tam, kjer lahke tekočine uhajajo v naravo. Lovilec olj preprečuje, da bi olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in nekatere druge snovi odtekle v naravno okolje. Ker imajo te snovi nižjo specifično težo od vode, jih s pomočjo gravitacije in vgrajenega koalescentnega filtra ločujemo iz vode. Lovilec olj iz vode ne more ločevati snovi, ki so v vodi topne in stabilne emulzije, saj je zato potrebna kemijska obdelava.

Delovanje: Umazana voda priteče najprej v usedalnik mulja, kjer se vodni tok upočasni in iz vode ločijo trdni delci. Delno mehansko očiščena voda nato vstopa v lovilec olja skozi posebne polietilenske plošče (lamelni usedalnik), ki dodatno umirijo vodni tok tako, da se pospeši izločanje mulja, istočasno pa se izločijo tudi večje kapljice lahkih tekočin. Zaradi posebne konstrukcije plošč popolna zamašitev sistema ni možna. Manjše kapljice lahkih tekočin se iz vode izločijo s pomočjo koalescentnega filtra. Očiščena voda pa izteče skozi iztočno cev.

Lovilci olj so izdelani v skladu s standardom SIST EN 858. Odpadne vode, očiščene skozi lovilec olj s koalestentnim filtrom, vsebujejo manj kot 5mg olj na liter vode. Po veljavnih evropskih standardih lahko voda, očiščena skozi lovilec olja, odteka v proste površinske vode.

Vgradnja: Lovilec olj naj bo vgrajen v bližini izvora onesnažene vode. Lovilci olj so praviloma vkopani, lahko so tudi prosto stoječi, vendar ni priporočljiva vgradnja v zaprtem prostoru. Vkopani lovilci olj so lahko povozni ali nepovozni, odvisno od potrebe in prostorskih možnosti. Lovilec olj mora biti dostopen zaradi vzdrževanja in praznjenja. Olje pod nobenim pogojem ne sme nekontrolirano izteči iz lovilca olj.

Izdelek

Pretok Q (L/s)

Površina A [m2]

Usedalnik

[L]

Šifra

Premer [mm]

Dolžina

[mm]

Višina [mm]

NS 15/3 BP

15

750

150

7300001530

1000

1320

NS 30/6 BP

30

1500

300

7300003060

1200

1920

NS 40/8 BP

40

2000

400

7300004080

1400

1900

NS 60/12 BP

60

3000

600

7300006020

1400

2490

NS 80/16 BP

80

4000

800

7300008020

1800

2130

NS 100/20 BP

100

5000

1000

7300010020

2000

2230

NS 150/30 BP

150

7500

1500

7300015020

2400

2430

NS 200/40 BP

200

10000

2000

7300020040

2400

2930

NS 250/50 BP

250

12500

2500

7300025050

2000

4900

NS 300/60 BP

300

15000

3000

7300030060

2000

5830

NS 400/80 BP

400

20000

4000

7300040080

2400

5350

NS 500/100 BP

500

25000

5000

7300050020

2400

6750

NS 650/130 BP

650

32500

6500

7300065020

2400

8680

NS 800/160 BP

800

40000

8000

7300080020

2400

11280

NS 1000/200 BP

1000

50000

10000

7301000200

3000

8800

NS 1250/250 BP

1250

62500

12500

7301250250

3000

10870

NS 1500/300 BP

1500

75000

15000

7301500300

3000

13420