Uporaba: Kemični filtri se uporabljajo predvsem za čiščenje odpadnega zraka iz fekalnih črpališč, čistilnih naprav, grezničnih jam, kompostarn, lahko pa se uporabljajo tudi za čiščenje zraka v raznih industrijskih obratih, kjer prihaja do onesnaženja zraka zaradi procesa delovanja.

Kemični filtri so zelo učinkoviti, manjših oblik, zaradi česar zavzemajo manj prostora od drugih tipov namenjenim čiščenju zraka, ter cenovno ugodni. Ostanek pri končnem očiščenju zraka je le izrabljeno polnilo filtra, katero se uvršča med neškodljive odpadke in anorganske soli, zrak pa se očisti celo do 98%. Izvedba filtra je prostostoječa.

Montaža: Filtri so prosto stoječi. Postavljeni morajo biti na podlago, ki omogoča zadostno nosilnost, hkrati pa naj bodo montirani na mestih, ki so lahko dostopna vzdrževalcu in omogočajo enostavno menjavo polnil v filtru. Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba.

Velikosti kemičnih filtrov EKOLING AIR z ventilatorjem

Izdelek

Maksimalen pretok [m3/h]

Premer

D [mm]

Višina filtra

H [mm]

Količina polnila [kg]

EkolingAir 20

20

250

800

10

EkolingAir 50

50

400

850

25

EkolingAir 100

100

600

800

50

EkolingAir 200

200

600

1050

100

EkolingAir 400

400

800

1300

200

EkolingAir 800

800

1200

1640

400

EkolingAir 1000

1000

1400

1500

580

Velikosti kemičnih filtrov EKOLING AIR z naravnim vlekom (NV)

Izdelek

Maksimalen pretok [m3/h]

Premer

D [mm]

Višina filtra

H [mm]

Količina polnila [kg]

EkolingAir 10 NV

10

250

520

6

EkolingAir 20 NV

20

250

800

11

EkolingAir 30 NV

30

250

900

15

EkolingAir 40 NV

40

400

700

20

EkolingAir 50 NV

50

400

800

25

EkolingAir 60 NV

60

400

900

30