Uporaba: Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd. Lovilci maščob so izdelani skladno z zahtevami standarda EN 1825-1.

Delovanje: Lovilec maščob je sestavljen iz dveh delov: iz usedalnika mulja, kjer se vodni tok umiri in se poseda mulj ter lovilca maščob, kjer se na površini vode s pomočjo gravitacije nabirajo maščobe.

Vgradnja: Lovilce maščob vkopljemo v zemljo. Lahko so vgrajeni na nepovozne ali povozne površine. Vgrajeni morajo biti na mestu, dostopnem za vzdrževanje.

Izdelek

NG

Šifra

obrok/dan

Premer [mm]

Višina [mm]

NG 2

2

7400000020

200

1200

850

NG 4

4

7400000040

400

1400

1150

NG 7

7

7400000070

700

1800

1250

NG 10

10

7400000100

1000

1400

3500

NG 15

15

7400000150

1500

1400

4650

NG 20

20

7400000200

2000

1600

5450

NG 25

25

7400000250

2500

1800

5450