Uporaba: Pri gradnji kanalizacijskih sistemov se za prečrpavanje odpadnih vod v sistem vključijo črpališča. Odpadno vodo je v sistemih potrebno prečrpavati zaradi izenačevanja višinskih razlik. Črpališča so namenjena prečrpavanju odpadnih komunalnih vod. Črpališče odpadnih vod s pomočjo centrifugalnih črpalk preko tlačnega voda premosti višinsko razliko in oddaljenost.

Oprema: Jašek, potopne črpalke, nivojska stikala, protipovratni ventili, zaporni ventili, tlačni cevovod, lestev, podest, lovilna rešetka in pokrov.

Jaški črpališč so izdelani iz poliestrske smole ojačane s poliestrskimi vlakni in so zato tudi ustrezno korozijsko odporni. Prav tako so odporni na vse obremenitve, ki nastopajo med vgradnjo in obratovanjem črpališča.

Delovanje: Črpališča so sestavljena iz ene ali več komor. Osnovno izvedbo črpališča sestavlja ena komora s črpalkami. Dodatne komore služijo bodisi kot zadrževalni bazeni, čistilni jaški ali pa kot razbremenilniki. Odpadne vode se skozi dotočno kanalsko cev (ki jih je lahko več) stekajo v spodnji del jaška, imenovan črpalna komora. Za preprečevanje poškodb in/ali zamašitev črpalk (in tlačnega voda) se lahko na vstopu dotočnih cevi montira lovilne košare. Ko nivo odpadne vode v črpalni komori doseže določeno višino (nivo), se vklopi črpalka. Črpalke vklapljajo in izklapljajo nivojska stikala oziroma ustrezni senzorji. Velikost črpalne komore in nivo za vklop črpalke sta določena glede na količino dotoka, kapaciteto črpalk ali število vklopov črpalke v eni uri. V črpališču sta vedno vgrajeni dve črpalki, tako da je v primeru okvare ene črpalke še vedno zagotovljeno nemoteno delovanje črpališča. Tlačni vod je opremljen s protipovratnima ventiloma, ki preprečujeta pretakanje vode iz tlačnega cevovoda nazaj v črpališče. Zaporne ventile na tlačnem cevovodu se zapre v primeru okvare črpalk. Za čiščenje in vzdrževanje je v črpališče po želji naročnika montiran podest, do katerega se je možno spustiti po vgrajeni lestvi.