EkoFloat-R 18.5

EkoFloat-R 18.5 je napredna (advanced) flotacijska čistilna naprava, ki je sposobna v neprekinjenem postopku izločevat trdno snov iz vode. Povezuje izredno dober proces koagulacije, flokulacije in flotacije z zelo majhno retencijsko dobo.

Naprava se lahko koristiti za veliko različnih tipov industrijskih odpadnih voda in je zelo odporna na nihajoče obremenitve.

ZAKAJ IZBRATI PILOTNO NAPRAVO:
S pilotiranjem stranka lahko neodvisno testira tehnologijo na svojih odpadnih vodah in se lahko prepriča o zmogljivosti naprave.

Poskusite tudi vi našega pilota in ustvarite si svojo sliko o načinu in učinkovitosti.
Za podrobnosti se obrnite na ekipo Ekoling d.o.o.

Ekoling Ekofloat R 18.5 pilot

"ZERO VELOSITY"

V običajnih stacionarnih enotah DAF mora vedno obstajati gibanje vode, da lahko voda teče od vstopa do izstopa. Pri napravi EkoFloat-R dovod in odtok nista mirujoča, ampak se vrtita okoli središča. Vrtenje je sinhronizirano, tako da voda v rezervoarju med flotacijo doseže “ZERO VELOCITY” – ničelno hitrost. To pomeni, da se učinkovitost flotacije močno poveča skoraj do najvišjih teoretičnih meja. V praksi to omogoča učinkovitejše čiščenje na manjših površinah in v veliko plitvejših rezervoarjih.

PODROČJA UPORABE:

PREDNOSTI:

Reference