Uporaba: Greznice uporabljamo za zbiranje in delno čiščenje hišnih odpadnih vod kot začasna rešitev za odvajanje odpadnih vod, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije.

Greznice lahko uporabljamo za največ 50 oseb. Odvajanje iz pretočnih greznic v površinske vode ni dovoljeno, lahko pa jih speljemo v ponikalni sistem, če pri tem niso ogroženi vodni viri.

Delovanje: V greznicah poteka anaerobna biološka razgradnja, ki pa ni dokončna. Greznico je potrebno izprazniti vsaj enkrat na leto. Nepretočna greznica je zaprta posoda, v katerih se zbirajo odpadne vode. Prostornina greznice za suha stranišča mora biti 500 litrov/osebo, za hišne odpadne vode pa 3000 litrov/osebo.

Vgradnja: Greznica je vkopana posoda. Vgrajena mora biti na dostopnem mestu za vzdrževanje in praznjenje. Lahko je vgrajena na nepovozni ali povozni površini.

Volumen

[L]

1-prekatna

(šifra)

2-prekatna

(šifra)

3-prekatna

(šifra)

Premer [mm]

Dolžina [mm]

2000 L

7600020001

7600020002

7600020003

1200

1990

3000 L

7600030001

7600030002

7600030003

1200

2920

5000 L

7600050001

7600050002

7600050003

1500

3150

6000 L

7600060003

1500

3670

8000 L

7600080001

7600080002

7600080003

1800

3480

10000 L

7600100003

1800

4220

12000 L

7600120001

7600120002

7600120003

2000

4250

15000 L

7600150001

7600150002

7600150003

2000

5180

20000 L

7600200001

7600200002

7600200003

2200

5680

25000 L

7600250001

7600250002

7600250003

2400

6050

30000 L

7600300001

7600300002

7600300003

2400

7050

40000 L

7600400001

7600400002

7600400003

2400

9050

50000 L

7600500001

7600500002

7600500003

2400

11300