Tehnologija čiščenja industrijskih voda s pomočjo raztopljenega zračnega flotacijskega sistema (DAF)

Sistemi za industrijske vode EkoFloat delujejo na principu raztopljenega zračnega flotacijskega sistema (DAF), ki je zasnovan tako, da odstrani skupne suspendirane snovi, maščobe, olja in masti.

Zrak v vodi tvori mikronske mehurčke, ki se vežejo na supendirane snovi, ki nato splavajo na površino vode. Blato se posname s površine, prečiščena voda pa odteče.

DAF FLOTACIJSKE NAPRAVE

PODROČJA UPORABE

INDUSTRIJA

VODA

KOMUNALNE VODE

APLIKACIJE

Hrana in pijača

Področje uporabe
EkoFloat-E
EkoFloat-R
EkoFloat-H
EkoFloat-V
EkoFloat-U
EkoFloat-S
Mlekarne
Pivovarne
Žganjarne
Klavnice
Predelava rib
Predelava hrane
Predelava sladkorja
Kuhinje / priprava hrane
Pekarne
Užitna olja

Olja, plin in kemikalije

Področje uporabe
EkoFloat-E
EkoFloat-R
EkoFloat-H
EkoFloat-V
EkoFloat-U
EkoFloat-S
Rafinarije
Predelava olj
Industrijsko kemično čiščenje
Tehnološka voda
Čiščenje cisterne/ladje

Komunalne odplake

Področje uporabe
EkoFloat-E
EkoFloat-R
EkoFloat-H
EkoFloat-V
EkoFloat-U
EkoFloat-S
Primarno čiščenje pred biološkim
Čiščenje mulja
Zgoščevanje mulja
Tertiarna obdelava
Čiščenje površinske vode
Čiščenje sive vode (hoteli)
Pitna voda

Morska voda

Področje uporabe
EkoFloat-E
EkoFloat-R
EkoFloat-H
EkoFloat-V
EkoFloat-U
EkoFloat-S
Odstranjevanje alg
Desalinacija morske vode
Čiščenje površinske vode