Uporaba: Vodohran se uporablja kot zbiralnik za shranjevanje vode. Voda iz vodohranov, ki so vedno postavljeni na višje ležečih krajih, po vodovodnem omrežju priteka do hiš in drugih objektov. V vodohranih mora biti vedno zadostna količina vode, ki jo lahko uporabimo tudi v primeru požara.

Dodatna oprema: Prva komora: cevni priključki za zajem (dotok), iztok vode in popolno praznjenje. Posoda je opremljena še z vstopno odprtino, pokrovom in zračnikom, ki imajo vgrajeno zaščito pred nepooblaščenim vstopom.

Druga komora (suha celica) priključki za dodatni izpust in preliv presežne vode.

Vgradnja: Vodohran je vkopana posoda, ki ima omogočen dostop v predprostor po vertikalnem jašku ali horizontalni cevi, ki se uporablja v primeru, ko je vodohran vgrajen na strmini. Z zračnikom in varnostno ključavnico je opremljen nepovozni jašek. Z jeklenimi vrati je zavarovan vstop v cev.

Delovanje: Iz zajetja se voda steka preko cevovoda v vodohran. Posoda je lahko eno ali več komorna. Prva komora (mokra celica) služi hranjenju vode, druga komora (suha celica) pa služi kot predprostor za nadzor in vzdrževanje posode. Iztok vode je lahko gravitacijski ali pa s pomočjo črpalk, ki so nameščene v predprostoru. V predprostor je mogoč dostop skozi vstopni jašek ali skozi vrata (stranski vstop, čelni vstop).

Volumen

Šifra

Premer

[mm]

Dolžina [mm]

5000 L

7100050004

1800

3700

8000 L

7100880004

1800

4900

10000 L

7100100004

1800

5600

15000 L

7100150004

2000

6550

20000 L

7100200004

2000

8000

25000 L

7100250004

2400

7400

30000 L

7100300004

2400

8400

40000 L

7100400004

2400

10400

50000 L

7100500004

2400

12670

60000 L

7100600004

3000

10130

70000 L

7100700004

3000

11550

80000 L

7100800004

3000

12970

100000L

7101000004

3000

15920