Uporaba: Biološka čistilna naprava je namenjena čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Prečiščeno vodo lahko spustimo v ponikalnico ali v površinske vode. Pri snovanju biološke čistilne naprave je upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov na osebo.

Delovanje: Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikalnico ali v odprte vode.

Čistilne naprave tipa EkolingClean SBR so izdelane skladno s SIST EN 12566-3:2005.

Vgradnja: Biološka čistilna naprava mora biti zavarovana pred zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo. Pretok zraka v prezračevalni bazen ne sme biti nikoli oviran. Biološke čistilne naprave se ponavadi vkopljejo v zemljo. Nad zemljo ostane le del vstopnih odprtin. Pokrovi vstopnih odprtin so lahko pohodni ali povozni.

Izdelek

Volumen

[L]

Šifra

Št. oseb

Premer

[mm]

Dolžina

[mm]

Višina [mm]

Dnevni pretok (m3)

5 PE

2600

7200000050

3-6

1400

2270

0,8

8 PE

4500

7200000080

7-10

1800

2370

1,2

12 PE

6000

7200000120

11-15

1800

2970

1,8

20 PE

9100

7200000200

16-25

2200

2970

3

20 PE

11500

7200000201

16-25

1800

3720

4,5

30 PE

11500

7200000300

26-35

1600

5850

4,5

40 PE

13800

7200000400

35-45

1800

5550

6

50 PE

17000

7200000500

46-60

1800

6850

7,5

75 PE

24600

7200000750

61-85

2000

7950

11,2

100 PE

31500

7200001000

86-125

2400

7040

15

150 PE

40500

7200001500

125-175

2400

9030

22,5

200 PE

53600

7200002000

176-225

2400

12530

30