Uporaba: Gravitacijski lovilci olj preprečujejo, da bi olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in druge podobne snovi odtekle v naravo. Te snovi imajo nižjo specifično težo od vode, kar je osnova delovanja gravitacijskega lovilca olj.

Gravitacijski lovilci olj se uporabljajo pri odvajanju nečistoč iz manjših povoznih površin. Očiščena voda praviloma steče v večjo čistilno napravo za odpadne vode.

Gravitacijski lovilci olj so izdelani v skladu s standardom SIST EN 858 – 1.

Delovanje: Voda, onesnažena z lahkimi tekočinami, teče v lovilec olj. Zaradi nižje specifične teže se kapljice olja dvignejo na površje. Očiščena voda odteče iz gravitacijskega lovilca olj skozi iztok. Ko se v gravitacijskem lovilcu olj nabere mejna količina lahkih tekočin, jih je treba izčrpati skozi vstopni jašek.

Vgradnja: Lovilec olj naj bo vgrajen v bližini izvora onesnažene vode. Lovilci olj so praviloma vkopani, lahko so tudi prosto stoječi, vendar ni priporočljiva vgradnja v zaprtem prostoru. Vkopani lovilci olj so lahko povozni ali nepovozni, odvisno od potrebe in prostorskih možnosti. Lovilec olj mora biti dostopen zaradi vzdrževanja in praznjenja. Olje pod nobenim pogojem ne sme nekontrolirano izteči iz lovilca olj.

Izdelek

Povšina

A (m2)

Usedalnik

[L]

Pretok

[L/s]

Šifra

Premer [mm]

Višina [mm]

NS 1

70

36

1

7300000010

600

990

NS 2

140

110

2

7300000020

800

1080

NS 3

200

118

3

7300000030

1000

1060

NS 4

270

178

4

7300000040

1000

1300

NS 5

340

233

5

7300000050

1000

1550

NS 6

400

301

6

7300000060

1200

1350

NS 8

540

400

8

7300000080

1200

1750

NS 10

670

497

10

7300000100

1400

1650

NS 15

1000

766

15

7300000150

1600

1900

NS 20

1400

1164

20

7300000200

1800

1950

NS 30

2000

2191

30

7300000300

2000

2890

NS 30

2000

2191

30

7300000301

1500

D: 4530

NS 40

2700

3632

40

7300000400

2400

3250