Uporaba: Hišno črpališče pomaga prečrpati odpadne vode iz nižje ležečih hiš, kjer se le-te zbirajo v jašku. Ko odpadna voda v jašku doseže določeno količino, jo centrifugalna črpalka prečrpa v kanalizacijski sistem. Hišno črpališče je sestavljeno iz jaška, potopne centrifugalne črpalke, nivojskih stikal, protipovratnega ventila, zapornega ventila, priključka za dotok tlačnega cevovoda in pokrova.

Vgradnja: Hišno črpališče je primerno za vgradnjo tako v nepovozne kot tudi povozne površine (do obremenitve 125kn). Ko hišno črpališče položimo v gradbeno jamo s peščeno podlago na višini dotoka izrežemo izvrtino in pritrdimo montažni cevni priključek in nato kanalsko in tlačno cev spojimo. Točna navodila za vgradnjo in montažo kupec dobi skupaj s proizvodom.

Izdelek

Šifra

Premer

[mm]

Višina

[mm]

Nepovozno hišno črpališče s
protipovratnim ventilom

7700010000

1000

1400

Nepovozno hišno črpališče s
protipovratnim ventilom

7700008000

800

1400

Povozno hišno črpališče s
protipovratnim ventilom

7700010001

1000

1400

Povozno hišno črpališče s
protipovratnim ventilom

7700008001

800

1400

Nepovozno hišno črpališče s
protipovratnim ventilom in dvema črpalkama (2 x VXm 8/35)

7700010020

1000

1400

Povozno hišno črpališče s
protipovratnim ventilom in dvema črpalkama (2 x VXm 8/35)

7700010021

1000

1400