Uporaba: Vodomerni jašek omogoča dostop do vodomera (vodovodni števec) in ostalih cevnih armatur pri zunanjem vodomernem mestu. Je vkopan poliestrski jašek, ki ščiti vodomer pred zmrzaljo in omogoča odčitavanje porabljene vode.

V jašku je lahko razvod z večimi vodomeri (števci za merjenje porabljene vode).

Vgradnja: Preden položimo vodomerni jašek v gradbeno jamo s peščeno podlago je potrebno globino vkopa uskladiti z višino cevnih priključkov in višino jaška (v kolikor je v bližini podtalna voda, je potrebno venec na dnu jaška pritrditi na podložno betonsko ploščo). Ko je vodomerni jašek lociran, moramo v uvodnice potisniti tlačne cevi in jih zatesniti s priloženimi gumijastimi tesnili, preko tlačnih cevi pa potisniti vnaprej pripravljene zaščitne cevi. Tlačne cevi v jašku se nato priključijo na armaturo z vodomerom.

Izdelek

Šifra

Premer

[mm]

Dolžina [mm]

EkolingWs tip 1 – pohodni pokrov

7100000010

1000

1400

EkolingWs tip 2 – pohodni pokrov

7100000020

1000

1400

EkolingWs tip 1-1 povozni

7100000011

1000

1200

EkolingWs tip 1-2 povozni

7100000021

1000

1200