CELOVITE REŠITVE NA KLJUČ ZA NOVE IN OBSTOJEČE SISTEME ČIŠČENJA IN PREČRPAVANJA VODA Z INTEGRIRANIM NADZORNIM SISTEMOM

1. PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

 • Pregled obstoječe dokumentacije
 • Ogled lokacije
 • Poročila o meritvah voda (vhodnih + izhodnih)
 • Vhodni podatki za izdelavo projektne naloge
 • Poročila upravljavcev o preteklem delovanju naprave (obstoječe)

2. PRIPRAVA REŠITVE

 • Izdelava idejne zasnove (IDZ)
 • Usklajevanje idejne zasnove z investitorjem oziroma upravljavcem sistema
 • Projektiranje (PGD, PZI)
 • Pomoč pri pridobivanju zahtevanih dovoljenj za pričetek gradnje
 • Pomoč pri pripravi zahtevkov za sofinanciranje investicije

3. IZVEDBA

 • Ureditev gradbišča
 • Uskladitev del z gradbenimi izvajalci
 • Nadzor in svetovanje nad gradnjo
 • Dobava in vgradnja opreme
 • Strojna in elektro inštalacijska dela
 • Vključitev nove in obstoječe opreme v centralni nadzorni sistem

4. ZAGON SISTEMA

 • Suhi zagon novo vgrajene opreme
 • Mokri zagon novo vgrajene opreme
 • Priprava dokumentacije (PID, DZO) za tehnični pregled
 • Izobraževanje osebja

5. VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE SISTEMA

 • Dnevno spremljanje delovanja preko nadzornega sistema
 • Spremljanje delovanja na objektu
 • Servisiranje vgrajene opreme, skladno z navodili proizvajalca
 • Oddaja poročil o delovanju in izvedbe monitoringa

ZAKAJ?

 • Ekonomika
 • Nadzor
 • Ekologija