Slovenci čistimo vodo največjih nemških mlekarn

Ekoling EkoFloat R referenca mlekarna Nemčija

Slovenci čistimo vodo največjih nemških mlekarn

Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov povzroča nastanek ogromnih količin onesnaženih odpadnih voda.

Za največjo mlekarno v Severni Nemčiji smo v Ekoling d.o.o., ki je del skupine ROTO Slovenija d.o.o., razvili in izdelali industrijsko čistilno napravo EkoFloat R, ki bo omogočala recikel vode ter bistveno zmanjšala obremenitev
okolja.

Tako smo danes v Nemčijo odpremili, do sedaj našo največjo izdelano Ekofloat napravo v nerjavečem jeklu, premera 6 m.

Ekoling EkoFloat R referenca mlekarna Nemčija
Ekoling EkoFloat R referenca mlekarna Nemčija
Ekoling EkoFloat R referenca mlekarna Nemčija

Rešitev za vsakogar!

Rešitev za vsakogar!

Za podjetje Roto Srbija, odpremljamo pilotno čistilno napravo za čiščenje industrijskih odpadnih voda, Ekofloat U6 PE.
Naprava je namenjena testnemu poizkusu učinkovitosti čiščenja različnih voda iz industrijskih obratov in s tem optimizacijo teh tipov naprav glede na zahtevnost aplikacije.

Več na: www.ekoling.si

Nova usedalnika za čistilno napravo Godovič

Ekoling Nova usedalnika za čistilno napravo Godovič 1000 PE v Idriji

V mesecu maju, smo v Ekolingu pričeli izdobavljati opremo za čistilno napravo Godovič, ki se nahaja v občini Idrija.

Za čistilno napravo, ki ima kapaciteto 1000 PE smo izdelali in izdobavili največji segment čistilne naprave – usedalni konus izdelan iz nerjavečega jekla v dimenzijah Ø3650 x 4700 mm.

Ekoling Nova usedalnika za čistilno napravo Godovič 1000 PE v Idriji