Podjetje Ekoling d.o.o. je uspešno pridobilo certifikat o skladnosti Modul A2 in B – po Direktivi 2014/68/EU (tlačne posode) 👏
S tem certifikatom, bomo lahko samostojno izdelali različne tipe tlačnih posod, katere uporabljamo na naših Ekofloat napravah za kvalitetno nasičenost vode z zrakom. 👍
Posode se lahko izdelajo tudi za druge aplikacije in namene uporabe. Vsekakor so za pridobitev tega certifikata zaslužni tudi izkušeni varilci v našem podjetju! 👏

Več na: https://www.ekoling.si/